Lär dig tyska - Tyska som andraspråk

 

Tyska som andraspråk

Det är möjligt att boka olika kurser: privatundervisning, och par eller grupplektioner. Självklart, kan jag också erbjuda undervisning på plats i classrumet. Mitt modersmål är tyska och jag pratar också svenska och engelska. 

Kurs 1:

Tyska som andraspråk för vardags- och yrkesliv och interkulturell training för tyskland  

Undervisningen innehåller följande ämnen: Kommunikation, hörförståelse, grammatik, läsa och förstå texter, scriva anteckningar, mejl telefonsamtal, diskussion med kunder och möten. Vi över tsyk uttal, olika vardagssituationer, oskrivna regler i vardags- och yrkesliv med individuella ämnen t.ex. fackspråk för olika branscher. Interkulturell training för tyskland och tysktalande länder. Testträning för språkprov på alla nivåer (A2-C1) är också möjligt.

Innehåll:

 • Tysk grammatik, hörförståelse, uttal, dialoger
 • Skriva: Anteckningar, mejl, brev, korta eller långa texter
 • Interaktion på tyska i vardagen och yrkesliv: enkla konversationer, konfliktlösning, telefonsamtal
 • Förbereda och hålla ett möte
 • Presentationer
 • Förhandlingar, försäljningssamtal
 • Fackspråk för yrkeslivet
 • Interkulturell kommunikation för tyskland: Oskrivna regler i vardags- och yrkesliv, tsyka koder, småprat.

Kurs 2

Tyska som andra språk: Nivå A1-C2

Tyska för vardagsliv. Följande ämnen: Kommunikation, hörförståelse, grammatik, läsa och förstår texter, scriva anteckningar, mejl. Vi över tsyk uttal, olika vardagssituationer, oskrivna regler i vardagsliv och individuella ämnen. Testträning för språkprov på alla nivåer (A2-C1) är också möjligt.

Innehåll:

 • Tysk grammatik
 • Hörförståelse
 • Skriva: Anteckningar, mejl, enkla texter
 • Läsförståelse: Korta och längre texter som behandlar tyskt vardagsliv och ger en bild av olika regioner i Tyskland
 • Tala tyska: Dialoger
 • Uttal: Övningar
 • Testträning
 • Individuella ämnen är välkomna!

Kurs 3

Tyska som andra språk för yrkesliv

Kursbeskrivning:

Undervisningen innehåller följande ämnen: Kommunikation med kunder, hörförståelse, grammatik, läsa och förstå olika texter, scriva anteckningar, brev och mejl i yrkesliv. Möten och presentationer, fackspråk för yrkeslivet.

 • Interaktion på tyska i yrkesliv: Enkla konversationer, konfliktlösning, telefonsamtal,
 • Korrespondens med kunder och leverantörer
 • Förbereda och hålla möter
 • Telefonutbildning: Kontakt med kunder, kundsamtal, kundtjänst
 • Kundkonsultationen i personlig kontakt: förhandlingar, försäljningssamtal
 • Skriva och besvara mejl
 • Presentationer av produkter och företag
 • Anställnings- och utvärderingsintervjuer
 • Hur bemöter jag missnöjda kunder?
 • Fackspråk för yrkeslivet
 • Projektarbete
 • Interkulturell kommunikation för tyskland: Oskrivna regler i vardags- och yrkesliv, tsyka koder, småprat.

Kurs 4

Interkulturell training för tyskland och tysktalande länder

Oskrivna regler i vardags- och yrkesliv, tsyka koder, traditioner och vanor, typiskt dialoger, småprat.

Innehåll:

 • Interkulturell Kommunikation i Tyskland
 • Kultur och traditioner
 • Kommunikationsregler i Tyskland, t.ex. hur man hälsar på varande, hur man formulerar ett mejl
 • Oskrivna regler på arbetsplatsen
 • Småprat
 • Lösa konflikter tillsammans
 • Att stämma möte
 • Att klaga och ta emot klagomål
 • Hantera hierarkier
 • Individuella ämnen är välkomna!